• 25 NIS 16
  • 0

  Yumurtalık Kanserleri tanı ve tedavileri

  Yumurtalık kanserleri bayanlarda görülen jinekolojik kanserler içerisinde en çok ölüme neden olan kanser tipidir.

  Aşağıda konu ile ilişkili başlıkları görmektesiniz;

  Yumurtalık kanseri nedir?

  Kimler risk altında?

  Annesinde kanser olanlar lütfen dikkat !!!…..

  Erken tanı için neler yapılabilir?

  Kendisini nasıl gösterir?

  Nasıl tedavi edilir?

   

  Yumurtalık kanseri nedir?

  Yumurtalık (over) kanserlerinin %90’ı, yumurtalığın dış yüzeyini örten epitel kaynaklı olduğundan, yumurtalık kanseri denildiğinde epitelyal over (yumurtalık) kanseri anlaşılır.

  Yumurtalık kanseri, diğer kadın kanserlerine göre daha kötü seyreder.

  Hayat boyunca bir kadında yumurtalık kanseri gelişme riski %15’dur.

   

  Kimler risk altında?

  Yumurtalık kanserinin ortalama görülme yaşı 63’dür.Ancak daha genç yaşta da görülebilir. En önemli risk faktörü ailede yumurtalık kanseri bulunmasıdır.

  Bunun dışında risk faktörleri:

  1- İleri yaş (yaş ilerledikçe yumurtalık kanser riski artar)

  2- Aile hikayesi ve genetik faktörler

  3- Ailesel Nonpolipozis Kolorektal Kanser Sendromu

  4- Hiç doğum yapmamış kadınlarda daha sıktır

  5- Yüksek sosyoekonomik düzeyli riski arttırır

  6- Diyette yağ tüketiminin artması

  7- Çevresel faktörler (Çeşitli kimyasallar vs)

  Annesinde kanser olanlar lütfen dikkat !!!…..

   

  Yumurtalık kanserinin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak yumurtalık kanseri için en önemli risk faktörü anne, kardeş ve teyze gibi 1.-2. derece akrabalarında bu hastalığın görülmüş olmasıdır.

  Tüm yumurtalık kanserlerinin %10’u kalıtsaldır. Bu %10’luk grup “Ailesel Over Kanseri” olarak adlandırılır.

  Ailesel yumurtalık kanserinin en sık nedenleri

  1. BRCA1 denilen bir gende mutasyon (yani bozukluk) taşıyan kişiler
  2. BRCA2 denilen bir gende mutasyon (yani bozukluk) taşıyan kişiler
  3. Lynch II denilen yumurtalık, kalın barsak kanserlerinin görüldüğü kalıtsal bir hastalığa sahip olmadır.

   

  Sadece bir tane 1. derece akrabada yumurtalık kanseri bulunması durumunda yumurtalık kanser riski %2-3 iken, ailesinde iki tane 1. derece akrabasında yumurtalık kanseri olanlarda risk %50’lere çıkmaktadır.

  Bu nedenle 2 veya daha fazla birinci derece akrabasında yumurtalık kanseri saptanan olgularda, 25-35 yaş arasında, ultrasonografi ile beraber CA125, HE4 denilen ve kanda bakılan bir tümör belirleyicisinin düzenli olarak (yılda bir) bakılması ve hastaların bu şekilde takip edilmesi önerilmiştir.

   

  Erken tanı için neler yapılabilir?

  Yumurtalık kanserinde erken tanı genellikle zordur. Ancak yılda bir düzenli jinekolojik muayene erken teşhis açısından büyük önem taşır.

   

  Kendisini nasıl gösterir?

  Yumurtalık kanserinde tanı konulduğunda olguların %85’i Evre III yani ileri evredir. Yumurtalık kanseri genellikle sessiz ve herhangi bir şikayete yol açmadan seyretmekte, şikayete yol açtığında ise genellikle ileri evrede izlenmektedir.

  Sürekli devam eden mide – barsak şikayetleri olan ve bir neden saptanamamış 40-69 yaş arası tüm kadınlarda yumurtalık kanserinden ciddi olarak şüphelenilmelidir.

  Karında sıvı artışı ve yumurtalıktaki kitleye bağlı olarak karında şişkinlik gibi semptomlar genellikle ileri evre yumurtalık kanseri olgularında saptanabilir.

  Karında rahatsızlık hissi, midede yanma ve karın alt kısmında bası hissi yumurtalık kanseri olgularında diğer görülen şikayetler olabilir.

  Yumurtalık tümörleri çok hızlı ve ağrısız olarak büyürler.

  Nasıl tedavi edilir?

  Yumurtalık kanserinde kullanılan tedavi yöntemleri,

  1. Cerrahi tedavi – yumurtalık kanserinde esas tedavi yöntemidir
  2. Kemoterapi – Cerrahi tedavi ile birlikte kullanılır.
  3. Kombine tedavi yöntemleri

  Cerrahide temel prensip geride en az tümör dokusu kalacak şekilde tüm tümör odaklarının çıkarılmasıdır. Bu operasyonun konusunda deneyimli cerrahlar tarafından hastanın ameliyat sonrası bakımının da yeterli seviyede yapılabildiği onkoloji merkezi olan hastanelerde yapılması önerilmektedir.

  Yorum Yaz →